• Luận văn
  • 372.623 NG450A
    Dạy học viết đoạn văn giới thiệu và miêu tả đồ vật cho học sinh lớp 2 trong môn Tiếng Việt :
DDC 372.623
Tác giả CN Ngô, Phương Anh
Nhan đề Dạy học viết đoạn văn giới thiệu và miêu tả đồ vật cho học sinh lớp 2 trong môn Tiếng Việt : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Ngô Phương Anh ; PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 107tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên và học sinh phân biệt được hai thể loại văn miêu tả và văn giới thiệu trong Chương trình giáo dục phổ thông mới và đưa ra biện pháp giúp học sinh rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả, đoạn văn giới thiệu đồ vật. Góp phần vào đổi mới phương pháp dạy viết đoạn văn giới thiệu và văn miêu tả đồ vật cho học sinh nói riêng và dạy môn Tiếng Việt nói chung.
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 2
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Lương
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003717
00000000nam a2200000 a 4500
00138189
0022
00419D9FBF8-5988-4F1B-A008-B495826FA0CF
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091236|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.623|bNG450A
10000|aNgô, Phương Anh
24500|aDạy học viết đoạn văn giới thiệu và miêu tả đồ vật cho học sinh lớp 2 trong môn Tiếng Việt : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cNgô Phương Anh ; PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a107tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aĐề xuất một số biện pháp giúp giáo viên và học sinh phân biệt được hai thể loại văn miêu tả và văn giới thiệu trong Chương trình giáo dục phổ thông mới và đưa ra biện pháp giúp học sinh rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả, đoạn văn giới thiệu đồ vật. Góp phần vào đổi mới phương pháp dạy viết đoạn văn giới thiệu và văn miêu tả đồ vật cho học sinh nói riêng và dạy môn Tiếng Việt nói chung.
653|aTiếng Việt
653|aTiểu học
653|aLớp 2
653|aTập làm văn
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aTrần, Thị Hiền Lương|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003717
890|a1|b0|c1|d31
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003717 Kho Luận văn 372.623 NG450A Luận án, luận văn 1