• Luận văn
  • 372.374 Đ108S
    Phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm :
DDC 372.374
Tác giả CN Đào, Thị Sang
Nhan đề Phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Thị Sang ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 105tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm, đề xuất biện pháp phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Tính cách
Từ khóa tự do Trung thực
Từ khóa tự do Lớp 5
Từ khóa tự do Phẩm chất
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Minh
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003711
00000000nam a2200000 a 4500
00138183
0022
004D23092F5-9A8C-40EB-B1DE-94EF9A138B7F
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091233|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.374|bĐ108S
10000|aĐào, Thị Sang
24500|aPhát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cĐào Thị Sang ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a105tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm, đề xuất biện pháp phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aTính cách
653|aTrung thực
653|aLớp 5
653|aPhẩm chất
691|aGiáo dục học (tiểu học)
70010|aNguyễn, Đức Minh|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003711
890|a1|b0|c1|d39
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003711 Kho Luận văn 372.374 Đ108S Luận án, luận văn 1