• Luận văn
  • 372.623 NG527H
    Dạy học phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm :
DDC 372.623
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hoa
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Hoa ; PGS.TS. Nguyễn Thu Hương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 102tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề xuất các biện pháp để phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm và hướng tới việc nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học nói riêng và nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Tập làm văn
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hương
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003704
00000000nam a2200000 a 4500
00138176
0022
0042B34A463-61F5-4868-B1D6-436644C26B3A
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091229|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.623|bNG527H
10000|aNguyễn, Thị Hoa
24500|aDạy học phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cNguyễn Thị Hoa ; PGS.TS. Nguyễn Thu Hương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a102tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aĐề xuất các biện pháp để phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm và hướng tới việc nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học nói riêng và nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018
653|aTiểu học
653|a Tiếng Việt
653|aLớp 4
653|aTập làm văn
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aNguyễn, Thu Hương|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003704
890|a1|b0|c1|d38
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003704 Kho Luận văn 372.623 NG527H Luận án, luận văn 1