• Khoá luận
  • 372.6 H407B
    Dạy học kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm :
DDC 372.6
Tác giả CN Hoàng, Thị Bình
Nhan đề Dạy học kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Hoàng Thị Bình ; TS. Vũ Thị Tuyết (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 78tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu và đề xuất dạy kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm từ đó nâng cao hiệu quả kĩ năng viết cho học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt.
Từ khóa tự do Kĩ năng viết
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Lớp 3
Từ khóa tự do Văn miêu tả
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Tuyết
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135256
0026
004B6C10383-0C47-41AA-BDBD-B725BC437175
008 2022 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220831090305|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.6|bH407B
10010|aHoàng, Thị Bình
24510|aDạy học kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cHoàng Thị Bình ; TS. Vũ Thị Tuyết (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a78tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aĐề tài nghiên cứu và đề xuất dạy kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm từ đó nâng cao hiệu quả kĩ năng viết cho học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt.
653|aKĩ năng viết
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aTiếng Việt
653|aTiểu học
653|aLớp 3
653|aVăn miêu tả
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học
70010|aVũ, Thị Tuyết|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d124
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào