• Khoá luận
  • 372.76 V500H
    Xây dựng bài tập tích hợp trong dạy học mạch kiến thức hình học và đo lường lớp 3 :
DDC 372.76
Tác giả CN Vũ, Thị Hường
Nhan đề Xây dựng bài tập tích hợp trong dạy học mạch kiến thức hình học và đo lường lớp 3 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Hường ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 53tr. : minh họa ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Tìm hiểu thực trạng về việc xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp dạy học mạch kiến thức Hình học và đo lường cho học sinh lớp 3 và đề xuất quy trình xây dựng bài tập tích hợp dạy học mạch kiến thức Hình học và đo lường cho học sinh lớp 3
Từ khóa tự do Lớp 3
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Đo lường
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Môn Toán
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135195
0026
0047666A259-E489-433B-83BC-728512DFD930
008 2022 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220831090236|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.76|bV500H
10010|aVũ, Thị Hường
24510|aXây dựng bài tập tích hợp trong dạy học mạch kiến thức hình học và đo lường lớp 3 : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cVũ Thị Hường ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a53tr. : |bminh họa ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTìm hiểu thực trạng về việc xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp dạy học mạch kiến thức Hình học và đo lường cho học sinh lớp 3 và đề xuất quy trình xây dựng bài tập tích hợp dạy học mạch kiến thức Hình học và đo lường cho học sinh lớp 3
653|a Lớp 3
653|aTiểu học
653|aHình học
653|aĐo lường
653|aBài tập
653|aMôn Toán
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
70010|aNguyễn, Thị Hương|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d37
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào