• Sách giáo trình
  • 335.0711 PH104V
    Tập bài giảng Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh :
DDC 335.0711
Tác giả CN Phạm, Thị Thúy Vân
Nhan đề Tập bài giảng Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh : Tài liệu dùng cho hệ đại học, khối chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ Phạm Thị Thúy Vân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 101tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Khái quát cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Tư tưởng nhân văn
00000000nam a2200000 a 4500
00134386
0025
004AED57546-ED55-4CA5-824C-23D7A3DEEB1C
005202203161611
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20220316161135|blienhtb|y20220314110942|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a335.0711|bPH104V
10010|aPhạm, Thị Thúy Vân
24510|aTập bài giảng Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh : |bTài liệu dùng cho hệ đại học, khối chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ |cPhạm Thị Thúy Vân
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a101tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTrình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Khái quát cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
653|aTập bài giảng
653|aTư tưởng nhân văn
691|aGiáo dục công dân
890|a0|b0|c1|d21
911|aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào