• Khoá luận
  • 372.35 NG527H
    Thiết kế bài học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục Stem :
DDC 372.35
Tác giả CN Nguyễn, Thu Hương
Nhan đề Thiết kế bài học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục Stem : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thu Hương ; ThS. Ngô Thị Liên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 52tr. : minh hoạ ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của thiết kế bi học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục STEM. Đề xuất quy trình thiết kế bài học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục STEM theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa tự do Stem
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Thiết kế bài học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Liên
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134288
0026
004731CCC5A-FE63-4B85-B20F-E94628083FC7
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174833|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.35|bNG527H
10010|aNguyễn, Thu Hương
24510|aThiết kế bài học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục Stem : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thu Hương ; ThS. Ngô Thị Liên (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a52tr. : |bminh hoạ ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Giáo dục chuyên biệt
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của thiết kế bi học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục STEM. Đề xuất quy trình thiết kế bài học Khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục STEM theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
653|aStem
653|aGiáo dục
653|aLớp 4
653|aKhoa học
653|aThiết kế bài học
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục chuyên biệt
70010|aNgô, Thị Liên|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d29
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào