• Khoá luận
  • 372.46 NG400TH
    Một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5 :
DDC 372.46
Tác giả CN Ngọ, Thị Thu
Nhan đề Một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Ngọ Thị Thu ; TS. Vũ Thị Tuyết(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 96tr. : minh hoạ ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5. Đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu nhằm nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5.
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc hiểu
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Lớp 5
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học tích cực
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Tuyết
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134259
0026
004D069C7C1-1F8A-4281-82CF-4ABF95D150CA
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174818|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.46|bNG400TH
10010|aNgọ, Thị Thu
24510|aMột số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5 : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNgọ Thị Thu ; TS. Vũ Thị Tuyết(Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a96tr. : |bminh hoạ ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu cơ sở thực tiễn về một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5. Đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học đọc hiểu nhằm nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4, 5.
653|a Kĩ năng đọc hiểu
653|aTiếng Việt
653|aLớp 5
653|aLớp 4
653|aPhương pháp dạy học tích cực
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
70010|aVũ, Thị Tuyết|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d42
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào