• Khoá luận
  • 372.416 V500L
    Rèn kĩ năng đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực :
DDC 372.416
Tác giả CN Vũ, Thị Khánh Linh
Nhan đề Rèn kĩ năng đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Khánh Linh ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 71tr. : minh hoạ ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Điều tra, khảo sát tình hình đọc mở rộng văn bản truyện của học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực ở trường Tiểu học qua đó làm cơ sở thực tiễn cho việc vận dụng một số kĩ năng để rèn luyện và đề xuất các bước thực hành đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực dựa trên các chủ đề có trong sách giáo khoa Tiếng Việt. Đề xuất biện pháp dạy học để rèn luyện kĩ năng đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực.
Từ khóa tự do Phát triển năng lực
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Truyện
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Khuất, Thị Lan
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134253
0026
0040D1CFE83-94E0-4509-B6A9-A2E1186F4412
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309174815|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.416|bV500L
10010|aVũ, Thị Khánh Linh
24510|aRèn kĩ năng đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cVũ Thị Khánh Linh ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a71tr. : |bminh hoạ ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aĐiều tra, khảo sát tình hình đọc mở rộng văn bản truyện của học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực ở trường Tiểu học qua đó làm cơ sở thực tiễn cho việc vận dụng một số kĩ năng để rèn luyện và đề xuất các bước thực hành đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực dựa trên các chủ đề có trong sách giáo khoa Tiếng Việt. Đề xuất biện pháp dạy học để rèn luyện kĩ năng đọc mở rộng văn bản truyện cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực.
653|aPhát triển năng lực
653|aTiếng Việt
653|aTruyện
653|aKĩ năng đọc
653|aLớp 4
653|aPhương pháp dạy học
691|aPhương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
70010|aKhuất, Thị Lan|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d11
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào