• Khoá luận
  • 004.3 NG527L
    Một số tính chất của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối :
DDC 004.3
Tác giả CN Nguyễn, Quyền Linh
Nhan đề Một số tính chất của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Quyền Linh ; PGS.TS. Trịnh Đình Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
Mô tả vật lý 59tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Viện Công nghệ thông tin
Tóm tắt Tìm hiểu khái quát về mô hình dữ liệu dạng khối sau đó đi sâu tìm hiểu một số tính chất của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối, chứng minh một vài tính chất mới của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối.
Từ khóa tự do Dữ liệu dạng khối
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Hội suy dẫn
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đình Thắng
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00134173
0026
004F37B71B7-9E90-433C-9B4D-38A9624903B2
008 2021 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220309172638|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a004.3|bNG527L
10010|aNguyễn, Quyền Linh
24510|aMột số tính chất của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Quyền Linh ; PGS.TS. Trịnh Đình Thắng (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2021
300|a59tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Viện Công nghệ thông tin
502|aKhóa luận tốt nghiệp đại học. Khoa học máy tính
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTìm hiểu khái quát về mô hình dữ liệu dạng khối sau đó đi sâu tìm hiểu một số tính chất của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối, chứng minh một vài tính chất mới của hội suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối.
653|aDữ liệu dạng khối
653|aMô hình
653|aHội suy dẫn
691|aKhoa học máy tính
70010|aTrịnh, Đình Thắng|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d28
911|aTống Đăng Cường

Không tìm thấy biểu ghi nào