• Luận văn
  • 372.3 V500H
    Dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo tiếp cận giáo dục STEM :
DDC 372.3
Tác giả CN Vũ, Thị Huyền
Nhan đề Dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo tiếp cận giáo dục STEM : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Vũ Thị Huyền ; TS. Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
Mô tả vật lý 100tr. : minh họa ; 29cm
Mô tả vật lý
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề xuất các biện pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo tiếp cận giáo dục STEM, nhằm góp phần triển khai thành công Chương trình Giáo dục phổ thông mới và nâng cao kết quả dạy học môn Tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 1 theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa tự do STEM
Từ khóa tự do Lớp 1
Từ khóa tự do Tự nhiên và xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Tiệp
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003246
00000000nam a2200000 a 4500
00132463
0022
004952678B7-3E96-4607-8D61-43828886ACC2
005202109071514
008 2020 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|a20210907151417|bhanhttm|c20210821183619|danhbl|y20210819112411|zanhbl
041|aVie
044|avm
08204|a372.3|bV500H
1001|aVũ, Thị Huyền
24510|aDạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo tiếp cận giáo dục STEM : |bLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cVũ Thị Huyền ; TS. Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2020
300|a100tr. : |bminh họa ; |c29cm
300|e01 CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học (Tiểu học) : 8 14 01 01
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aĐề xuất các biện pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo tiếp cận giáo dục STEM, nhằm góp phần triển khai thành công Chương trình Giáo dục phổ thông mới và nâng cao kết quả dạy học môn Tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 1 theo hướng phát triển năng lực học sinh.
653|aSTEM
653|aLớp 1
653|aTự nhiên và xã hội
691|aGiáo dục học Tiểu học
70010|aPhạm, Quang Tiệp|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003246
890|a1|b0|c1|d39
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003246 Kho Luận văn 372.3 V500H Luận án, luận văn 1