• Khoá luận
  • 372.46 NG527H
    Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4, 5 qua môn Tập đọc :
DDC 372.46
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền
Nhan đề Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4, 5 qua môn Tập đọc :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Thị Hiền ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2020
Mô tả vật lý 74tr ;29cm +
Phụ chú ĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4, 5; Tìm hiểu thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện của học sinh các lớp 4, 5 trong phân môn Tập đọc; Đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh các lớp 4, 5; Thực nghiệm sư phạm, đối chứng kết quả những lý thuyết đã nghiên cứu được sau khi tiến hành thực nghiệm.
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc
Từ khóa tự do Đọc hiểu văn bản
Từ khóa tự do Tập đọc
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Lớp 5
Từ khóa tự do Lớp 4
Tác giả(bs) CN Khuất, Thị Lan,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09809
00000909nam a2200289 4500
00130260
0026
004TVSP2200031512
005202105050932
008200928s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210505093212|bbantx|c20210427155007|dtuyetnt|y20200928140600|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.46|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Hiền
24510|aRèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4, 5 qua môn Tập đọc :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Thị Hiền ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2020
300|a74tr ;|c29cm +|e01 File PDF
500|aĐTTs ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
520|aXác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4, 5; Tìm hiểu thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện của học sinh các lớp 4, 5 trong phân môn Tập đọc; Đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh các lớp 4, 5; Thực nghiệm sư phạm, đối chứng kết quả những lý thuyết đã nghiên cứu được sau khi tiến hành thực nghiệm.
653|aKỹ năng đọc
653|aĐọc hiểu văn bản
653|aTập đọc
653|aTiếng Việt
653|aLớp 5
653|aLớp 4
70010|aKhuất, Thị Lan,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09809
890|a1|b1|c1|d33
915|a Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09809 Kho Khóa luận 372.46 NG527H Luận án, luận văn 1