• Khoá luận
  • 372.35 Đ450D
    Dạy học môn khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục stem :
DDC 372.35
Tác giả CN Đỗ, Thị Thùy Dương
Nhan đề Dạy học môn khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục stem :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Đỗ Thị Thùy Dương ; Nguyễn Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 60tr. ;30cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục Stem
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Duyên,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL09074
00000818nam a2200253 4500
00129266
0026
004TVSP2190030518
008191025s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205216|blibol55|y20191025090200|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a372.35|bĐ450D
1001|aĐỗ, Thị Thùy Dương
24510|aDạy học môn khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục stem :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cĐỗ Thị Thùy Dương ; Nguyễn Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a60tr. ;|c30cm +|e01 File PDF + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
653|aGiáo dục Stem
653|aTiểu học
653|aKhoa học
700|aNguyễn, Thị Duyên,|cTS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL09074
890|a1|b2|c1|d44
915|aGiáo dục tiểu học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL09074 Kho Khóa luận 372.35 Đ450D Luận án, luận văn 1