• Khoá luận
  • 372.76 PH104KH
    Dạy học hình học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn :
DDC 372.76
Tác giả CN Phạm, Thị Khuyên
Nhan đề Dạy học hình học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Phạm Thị Khuyên ; THS. Lê Thu Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 52tr. ;30cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Mầm non
Từ khóa tự do Phát triển năng lực
Từ khóa tự do Tình huống thực tiễn
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Lớp 5
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Phương,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL08999
00000941nam a2200265 4500
00129191
0026
004TVSP2190030443
008191024s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205148|blibol55|y20191024090400|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.76|bPH104KH
1001|aPhạm, Thị Khuyên
24510|aDạy học hình học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cPhạm Thị Khuyên ; THS. Lê Thu Phương (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a52tr. ;|c30cm +|e01 File PDF
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Mầm non
653|aPhát triển năng lực
653|aTình huống thực tiễn
653|aHình học
653|aLớp 5
70010|aLê, Thu Phương,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL08999
890|a1|b0|c1|d52
915|aPhương pháp dạy học học môn toán ở Tiểu học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL08999 Kho Khóa luận 372.76 PH104KH Luận án, luận văn 1