• Khoá luận
  • 546.6732 L250TH
    Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Al2O3: Cr3+ bằng phương pháp khuếch tán nhiệt :
DDC 546.6732
Tác giả CN Lê, Thu Thủy
Nhan đề Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Al2O3: Cr3+ bằng phương pháp khuếch tán nhiệt :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Lê Thu Thủy ; THS. Nguyễn Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 46tr. ;30cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Hóa học
Từ khóa tự do Bột huỳnh quang
Từ khóa tự do Phương pháp khuếch tán nhiệt
Từ khóa tự do Vật liệu Al2O3
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL08705
00000865nam a2200253 4500
00128897
0026
004TVSP2190030149
008191016s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205031|blibol55|y20191016160100|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a546.6732|bL250TH
1001|aLê, Thu Thủy
24510|aTổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Al2O3: Cr3+ bằng phương pháp khuếch tán nhiệt :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cLê Thu Thủy ; THS. Nguyễn Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a46tr. ;|c30cm +|e01 File PDF
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Hóa học
653|aBột huỳnh quang
653|aPhương pháp khuếch tán nhiệt
653|aVật liệu Al2O3
70010|aNguyễn, Thị Hạnh,|cTHS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL08705
890|a1|b0|c1|d9
915|aHóa học phân tích
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL08705 Kho Khóa luận 546.6732 L250TH Luận án, luận văn 1