• Luận văn
  • 372.139 NG450L
    Giáo dục Stem cho học sinh lớp 4 qua dự án học tập :
DDC 372.139
Tác giả CN Ngô, Thị Liên
Nhan đề Giáo dục Stem cho học sinh lớp 4 qua dự án học tập :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Ngô Thị Liên; Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 95tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề xuất biện pháp giáo dục STEM cho học sinh tiểu học qua dự án học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 4 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học cho học sinh tiểu học.
Từ khóa tự do Giáo dục STEM
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Tiệp,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02670
00001126nam a2200277 4500
00128280
0022
004TVSP2190029532
008190522s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204739|blibol55|y20190522142100|zanhbl
041|avie
044|avm
082|a372.139|bNG450L
1001|aNgô, Thị Liên
24510|aGiáo dục Stem cho học sinh lớp 4 qua dự án học tập :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cNgô Thị Liên; Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a95tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aĐề xuất biện pháp giáo dục STEM cho học sinh tiểu học qua dự án học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 4 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học cho học sinh tiểu học.
653|aGiáo dục STEM
653|aGiáo dục học
653|aGiáo dục tiểu học
653|aPhương pháp dạy học
70010|aPhạm, Quang Tiệp,|cTS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02670
890|a1|b0|c1|d35
915|aGiáo dục học (Bậc Tiểu học),|b8140101,|cThạc sĩ,|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02670 Kho Luận văn 372.139 NG450L Luận án, luận văn 1