• Khoá luận
  • 372.3 TR309NG
    Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học :
DDC 372.3
Tác giả CN Triệu, Thị Ánh Ngọc
Nhan đề Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Triệu Thị Ánh Ngọc; Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 46tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Trò chơi
Từ khóa tự do Tự nhiên và xã hội
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Tiệp ,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07908
00000858nam a2200265 4500
00127504
0026
004TVSP2180028756
008181213s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204358|blibol55|y20181213162000|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a372.3|bTR309NG
1001|aTriệu, Thị Ánh Ngọc
24510|aThiết kế trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cTriệu Thị Ánh Ngọc; Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a46tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
653|aTiểu học
653|aTrò chơi
653|aTự nhiên và xã hội
653|aPhương pháp dạy học
70010|aPhạm, Quang Tiệp ,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07908
890|a1|b1|c1|d36
915|aGiáo dục Tiểu học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07908 Kho Khóa luận 372.3 TR309NG Luận án, luận văn 1