• Khoá luận
  • 516.9 NG527TH
    Các phép biến hình trong mặt phẳng Euclid :
DDC 516.9
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thảo
Nhan đề Các phép biến hình trong mặt phẳng Euclid :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Phương Thảo ; Phạm Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],2018
Mô tả vật lý 59tr. ;29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Mặt phẳng Euclid
Từ khóa tự do Đường phân giác
Từ khóa tự do Góc định hướng
Từ khóa tự do Phép biến hình
Từ khóa tự do Phép đẳng cự
Tác giả(bs) CN Phạm, Thanh Tâm,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07744
00000825nam a2200277 4500
00127337
0026
004TVSP2180028589
008181031s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204309|blibol55|y20181031093400|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a516.9|bNG527TH
1001|aNguyễn, Phương Thảo
24510|aCác phép biến hình trong mặt phẳng Euclid :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Phương Thảo ; Phạm Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành],|c2018
300|a59tr. ;|c29cm
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aMặt phẳng Euclid
653|aĐường phân giác
653|aGóc định hướng
653|aPhép biến hình
653|aPhép đẳng cự
70010|aPhạm, Thanh Tâm,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07744
890|a1|b0|c1|d12
915|aHình học
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07744 Kho Khóa luận 516.9 NG527TH Luận án, luận văn 1