• Luận văn
  • 372.8 V300H
    Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội :
DDC 372.8
Tác giả CN Vi, Thị Thu Huyền
Nhan đề Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội :Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục /Vi Thị Thu Huyền ; Phạm Quang Tiệp (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 96tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề xuất một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn Tự nhiên và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học nói riêng, chất lượng giáo dục tiểu học nói chung
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Từ khóa tự do Tự nhiên và xã hội
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Tiệp,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02169
00001119nam a2200265 4500
00126011
0022
004TVSP2170026087
008170407s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210122203652|blibol55|y20170407095400|zyenntn
041|avie
044|avm
08204|a372.8|bV300H
1001|aVi, Thị Thu Huyền
24510|aGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục /|cVi Thị Thu Huyền ; Phạm Quang Tiệp (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a96tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aĐề xuất một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn Tự nhiên và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học nói riêng, chất lượng giáo dục tiểu học nói chung
653|aKĩ năng sống
653|aTự nhiên và xã hội
653|aGiáo dục tiểu học
70011|aPhạm, Quang Tiệp,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02169
890|a1|b0|c1|d30
915|aGiáo dục học (Bậc tiểu học)
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02169 Kho Luận văn 372.8 V300H Luận án, luận văn 1