• Luận văn
  • 372.7 NG527H
    Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học Toán lớp 2 :
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học Toán lớp 2 :Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục /Nguyễn Thị Thu Hương; Trần Trung (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2016
Mô tả vật lý 101tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu các kĩ thuật đánh giá trên lớp học, lựa chọn và vận dụng vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học môn Toán cho học sinh lớp 2
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Trần, Trung,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02059
00000995nam a2200253 4500
00125902
0022
004TVSP2170025978
008170313s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210122203629|blibol55|y20170313142500|ztamnt
041|avie
044|avm
08204|a372.7|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Thu Hương
24510|aVận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học Toán lớp 2 :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục /|cNguyễn Thị Thu Hương; Trần Trung (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2016
300|a101tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aNghiên cứu các kĩ thuật đánh giá trên lớp học, lựa chọn và vận dụng vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học môn Toán cho học sinh lớp 2
653|aToán
653|aGiáo dục tiểu học
70011|aTrần, Trung,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02059
890|a1|b0|c1|d11
915|aGiáo dục học (bậc tiểu học)
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02059 Kho Luận văn 372.7 NG527H Luận án, luận văn 1