Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của bệnh dịch hạch đối với lịch sử nước Anh thế kỷ XIV – XVII : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Văn Trung ; TS. Nguyễn Văn Vinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
76tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình lây lan của bệnh dịch hạch ở nước Anh từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII và những ảnh hưởng cụ thể của bệnh dịch hạch trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ở nước Anh trong suốt khoảng thời gian từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
2
Ảnh hưởng của phật giáo trong đời sống xã hội ở Vương Quốc Xiêm (1350-1767) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Ngô Thị Hà ; Nguyễn Văn Vinh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
95tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Biến đổi khí hậu và sự khủng hoảng kinh tế - xã hội ở đế chế ottoman thế kỷ XVII : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Tùng Dương ; Ths Nguyễn Văn Vinh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
114tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu những thay đổi khí hậu trên thế giới đặc biệt là thời kỳ Tiểu băng hà và sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sự khủng hoảng trong xã hội đế chế Ottoman thế kỷ XVII
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Biến đổi khí hậu và sự khủng hoảng kinh tế - xã hội ở Trung Quốc thế kỷ XVII : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Văn Nam ; ThS. Nguyễn Văn Vinh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
102tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Tìm hiểu sự biến đổi khí hậu trong thế kỷ XVII và mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với sự khủng hoảng kinh tế - xã hội Trung Quốc thế kỷ XVII
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Bước đầu tìm hiểu mô hình xã hội dân sự ở Châu Âu : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lịch sử thế giới / Đinh Thị Loan; ThS. Nguyễn Văn Vinh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
99tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)