Dòng Nội dung
1
Bảo tồn di sản văn hóa chùa Phật Tích huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hoa; TS. Lê Thị Minh Thảo (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
58tr. : Ảnh ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Bước đầu nghiên cứu phân loại chi Mận rừng (Rhamnus L.) ở Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hoa ; TS. Nguyễn Thế Cường , TS. Hà Minh Tâm (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
37tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Hoàn thành công trình khoa học về phân loại chi Mận rừng (Rhamnus L.) ở Việt Nam một cách hệ thống, làm cơ sở cho việc nghiên cứu họ Táo (Rhamnaceae) phục vụ cho việc soạn thảo Thực vật chí Việt Nam và những nghiên cứu có liên quan
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Các khái niệm nón tiếp tuyến và ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Quang Huy (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
25tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công nghệ chế tạo và nghiên cứu tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp nano graphene/wo3 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật chất / Nguyễn Thị Hoa ; Nguyễn Đức Hòa (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
67tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Cuộc vận động đấu tranh giành chính quyền ở tỉnh Bắc Giang trong những năm 1939 - 1945 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hoa ; TS. Nguyễn Văn Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
76tr. : ảnh ; 29cm 29cm

Khái quát được chủ trương, đường lối của Đảng và quá trình triển khai đường lối ở toàn tỉnh trong giai đoạn 1939 – 1945; Tập hợp và nghiên cứu các nguồn tư liệu để mô tả khách quan quá trình vận động đấu tranh của nhân dân Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong cuộc vận động giành chính quyền; Nhận xét và rút ra kinh nghiệm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)