Dòng Nội dung
1
Thiết kế tình huống thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 4 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Thân Thị Thu Hiền ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
82tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề có liên quan về năng lực giải quyết vấn đề toán học, tình huống thực tiễn (THTT), sự phù hợp giữa các THTT đối với việc phát triển NL cho HS, thiết kế THTT trong dạy học môn toán lớp 4. Tìm hiểu thực trạng thiết kế THTT trong dạy học môn toán lớp 4 theo hướng phát triển NL GQVĐ toán học tại trường Tiểu học Tiên Lục, Tiểu học Mỹ Hà, Tiểu học Đào Mỹ (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Tiểu học Trưng Nhị (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đề xuất quy trình thiết kế THTT, từ đó thiết kế được các THTT nhằm phát triển NL GQVĐ toán học cho HS lớp 4, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường Tiểu học.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:35)