Dòng Nội dung
1
Design a STEM activity with the challenge of building a wind power plant model : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Hien Thuong ; Nguyen Anh Dung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
62p. : ill. ; 29cm 29cm

Thiết kế hoạt động STEM với thử thách tạo ra mô hình nhà máy điện gió nhằm phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
2
History of Physics : The textbook is used for the biology teacher Education programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Anh Dung

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023
230p. ; 21cm 21cm

Trình bày quá trình đấu tranh và phát triển của lịch sử vật lý qua các giai đoạn. Rút ra bài học kinh nghiệm cho việc nghiên cứu và giảng dạy vật lý.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)