Dòng Nội dung
1
Thiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5 theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Thị Tố Uyên ; PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
100tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5, luận văn đề xuất hệ thống các câu hỏi đọc hiểu văn bản văn học theo yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tiếng Việt, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Tập đọc nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:41)
2
Ứng dụng lý thuyết tổ hợp trong dạy học một số dạng toán tiểu học : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đào Thị Tố Uyên ; Nguyễn Văn Hào (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
34tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)