Dòng Nội dung
1
Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thanh Thùy ; Lê Văn Viết (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
78tr. ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn học sinh lớp 4 cá thể hóa quá trình làm bài văn miêu tả : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thanh Thùy ; Phạm Thị Hòa (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
59tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
3
Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thanh Thùy ; TS Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
95tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4, 5 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:97)
4
Rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4,5 / Nguyễn Thanh Thùy 2020.-Số 70, tr.110-119
Rèn kĩ năng viết góp phần giáo dục lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu quê hương đất nước
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)