Dòng Nội dung
1
<10 = Mười> chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 - 5. Tập 1 / Trần Diên Hiển

H. : Giáo dục, 2004
139tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
<10 = Mười> chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 - 5. Tập 2 / Trần Diên Hiển

H. : Giáo dục, 2004
159tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các tập hợp số : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm / Trần Diên Hiển (chủ biên), Bùi Huy Hiền

H. : Giáo dục ; Đại học Sư phạm, 2007
176 tr. ; 29 cm. 29 cm.

Giới thiệu về cấu trúc đại số, số tự nhiên, tập số hữu tỉ và tập số thực
Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tiểu học / Trần Diên Hiển

H. : Đại học Sư phạm, 2021
271tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Trình bày các bài toán về số, so sánh số, các phép tính về số tự nhiên, phân số và số thập phân, các bài toán về dãy số và chia hết, các bài toán có lời văn, toán suy luận về logic và bài toán có nội dung hình học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm / Trần Diên Hiển (chủ biên), Nguyễn Xuân Liêm

H. : Giáo dục, 2007
212 tr. ; 29 cm. 29 cm.

Trình bày một số vấn đề cơ bản của lí thuyết tập hợp số (tập hợp, các phép tính trên tập hợp, quan hệ, ánh xạ,...) và cơ sở logic toán học (mệnh đề logic, các bài toán suy luận đơn giản, công thức, quy tắc suy luận,...)
Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)