Dòng Nội dung
1
Almanach - Người mẹ và phái đẹp / Nguyễn Hoàng Điệp, Lê Thị Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Vân... ; Nhật Chi s.t.

H. : Văn hoá Thông tin, 2008
2304tr. : ảnh ; 32cm 32cm

Giới thiệu niên lịch, sự kiện, luật pháp và các công ước về bà mẹ và phái đẹp; Người mẹ và phái đẹp trong truyền thuyết, lịch sử; Những phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Thế giới, Việt Nam và các Đệ nhất phu nhân; Các nữ anh hùng trong chiến đấu, lao động và các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Những nữ nguyên thủ, chính khách Thế giới và các nhà lãnh đạo nữ Việt Nam thời hiện đại; Những nhà khoa học nữ trong nhiều lĩnh vực; Phái đẹp với văn chương, nghệ thuật, văn hoá, thể thao, bách khoa tri thức về phụ nữ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
American Gothic : An Edinburgh Companion /  Jason Haslam, Joel Faflak

London : Edinburgh University Press, 2017
249p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Anthropology 11/12 / Edited by Elvio Angeloni

Dubuque : McGraw-Hill, 2011
xviii, 237 p. ; 28cm 28cm

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nhân chủng học: sự phát triển của nhân chủng học, văn hoá và sự liên kết thông tin, tổ chức xã hội và văn hoá, gia đình và các vấn đề hôn nhân gia đình, giới tính, tôn giáo, niềm tin và tinh thần, sự thay đổi về văn hoá xã hội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Applying cultural anthropology : An introductory reader / Aaron Podolefsky, Peter J. Brown, Scott M. Lacy

New York : McGraw-Hill, 2013
xv, 303 p. : ill. ; 28 cm 28 cm

Phiên bản mới này cung cấp cho người đọc mới đề cập tới các vấn đề xã hội đương thời như niềm tin tôn giáo, công việc và gia đình, tầng lớp xã hội, sản xuất thực phẩm, các mối quan hệ, tiêu dùng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu về văn hóa và toàn cầu hóa
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)

H. : Chính trị Quốc gia, 2015
258tr. ; 19cm. 19cm.

Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)