Dòng Nội dung
1
Áp dụng một số phương pháp dạy học âm nhạc hiện đại cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non Phúc Đồng : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Trang ; ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
62tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng dạy học âm nhạc cho trẻ tại trường Mầm non Phúc Đồng. Đề xuất được một số phương pháp dạy học âm nhạc hiện đại tối ưu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm non Phúc Đồng. Từ đó giúp cho việc giảng dạy âm nhạc trở nên sinh động và thu hút hơn, trẻ được tích cực hoạt động và được tiếp cận với nhiều phương pháp dạy học mới
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
2
Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non xã Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; TS. Nguyễn Thị Việt Nga (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
65tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân từ đó đưa ra các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại Trường Mầm non Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
3
Biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động sinh hoạt hằng ngày tại trường mầm non xã Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Hoàng Thị Dung ; TS. Nguyễn Thị Việt Nga (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
47tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Tìm hiểu lí luận về giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mầm non thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày và tổ chức thực nghiệm sư phạm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
4
Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm STEAM cho trẻ mầm non / Nguyễn Thị Trầm Ca, Phan Thị Thúy Hằng // Tạp chí Khoa học 2019 .- Số 64, tr. 85-95
Thông qua thực hành, trải nghiệm nên sử dụng các biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm STEAM trong dạy học như: Làm nảy sinh vấn đề thông qua việc bố trí môi trường hoạt động trải nghiệm STEAM cho trẻ; Lồng ghép các nội dung giáo dục STEAM trong chế độ

5
Đa dạng vật liệu tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non nhằm phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trƣờng mầm non Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hoài ; ThS. Vũ Long Giang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
64tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về thực trạng của việc sử dụng đa dạng vật liệu trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm non Uy Nỗ. Đề xuất một số vật liệu trong tổ chức hoạt động tạo hình giúp trẻ 5 - 6 tuổi phát triển khả năng tư duy sáng tạo tại trường mầm non Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)