Dòng Nội dung
1
Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long - Hà Nội / Phạm Tất Dong (ch.b), Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn thị Kim Hoa, Đặng Quốc Bảo,...

H. : Nxb. Hà Nội, 2010
331tr. ; 24 cm 24 cm

Trình bày về những đặc trưng trong nhân cách người Thăng Long - Hà Nội trong thời đại phong kiến và thời hiện đại. Những giá trị cơ bản trong nhân cách của người Thăng Long - Hà Nội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Thị Sang ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
105tr. ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm, đề xuất biện pháp phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:49)
3
Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học: Dành cho đoàn viên sinh viên

H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
215tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; vấn đề giữ gìn, phát triển cũng như giáo dục phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ cho đoàn viên sinh viên
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Hoàng Tuấn Anh ; Thượng tá. ThS. Đoàn Văn Sơn (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
60tr. ; 29cm 29cm

Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho sinh viên chuyên ngành GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho sinh viên chuyên ngành GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)