Dòng Nội dung
1
Bài tập luyện viết văn miêu tả ở tiểu học. Tập 2 / Vũ Khắc Thuần

H. : Giáo dục, 2004
140tr. ; 20cm 20cm

Bao gồm các bài luyện tập viết các kiểu bài miêu tả người, tả cảnh sinh hoạt, dùng từ - viết câu - dựng đoạn
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập ngữ văn 11. Tập 1 / Phan Trọng Luận (chủ biên), Lê Nguyên Cẩn, Đỗ Kim Khôi,...

H. : Giáo dục, 2007
128tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập ngữ văn 11. Tập 2 / Trần Đình Sử(Chủ biên), Hồng Dân, Hoàng Dũng,...

H. : Giáo dục, 2007
136tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập ngữ văn 11:. Nâng cao. / Tập 1 / : Trần Đình Sử(Chủ biên), Hồng Dân, Hoàng Dũng,...

H. : Giáo dục, 2007
160tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bồi dưỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lại Thị Bích Thủy ; ThS. GVC. Phan Thị Thạch (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
64tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Thống kê, phân loại các bài tập về đoạn văn trong SGK Tiếng Việt 3, NXB Giáo dục. Xác định nội dung, biện pháp bồi dƣỡng năng lực giao tiếp cho HS lớp 3 thông qua hệ thống bài tập tạo lập đoạn văn.