Dòng Nội dung
1
Giáo trình đại số tuyến tính và hình học tuyến tính / Đỗ Đức Thái (chủ biên), Phạm Việt Đức, Phạm Hoàng Hà

Cần Thơ : Nxb Đại học Cần Thơ, 2013
299tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Khối đa diện và bài toán cực trị tuyến tính : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Hình học / Nguyễn Văn Chung; Nguyễn Năng Tâm (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
37tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Linear Geometry / Pham Thanh Tam, Nguyen Thi Tra, Tran Thi Van Anh

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
212p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp các khái niệm cơ bản về không gian afin. Nghiên cứu các tính chất bất biến của hình học Euclide thông qua các đường đẳng cự
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)