Dòng Nội dung
1
Hỏi đáp về kinh tế chính trị Mác-lênin : phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa / I. M. Alêchxanđrôvích, R. M. arônôvích

H. : Tuyên huấn, 1989
235tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)