Dòng Nội dung
1
Bất đẳng thức Anderson và ứng dụng trong lý thuyết xác suất : Luận văn thạc sĩ Toán học / Phan Thị Thúy Hằng ; TS. Nguyễn Tất Thắng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
56tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về bất đẳng thức Anderson cổ điển và đưa ra các ứng dụng của bất đẳng thức này trong lý thuyết xác suất.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Nguyễn Quang Báu

H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
198tr. ; 21cm 21cm

Những khái niệm cơ bản của lí thuyết xác suất. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bâyet, dãy phép thử độc lập. Đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng cử đại lượng ngẫy nhiên. Kiểm nghiệm các giả thuyết thống kê
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
MARTINGALE rời rạc và ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Toán ứng dụng / Phạm Thị Lan Anh ; Trần Minh Tước (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
29tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng : Giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng

H.: Giáo dục Việt Nam, 2020
219tr. ; 21cm 21cm

Trình bày các kiến thức cơ bản về biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục, đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều, luật số lớn và các định lí giới hạn
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tập bài giảng lí thuyết xác suất / Nguyễn Trung Dũng

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2017
161tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu chung về không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, về xích Markow và ứng dụng. Trình bày về véc tơ ngẫu nhiên và phân phối xác suất đồng thời
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)