Dòng Nội dung
1
Dạy học thông qua chơi trong Luyện từ và câu lớp 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đỗ Khánh Huyền ; TS. GVC. Lê Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
66tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Đề xuất được các biện pháp dạy học thông qua chơi trong Luyện từ và câu lớp 2 nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh các kiến thức tiếng Việt một cách chủ động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của các em trong môn Tiếng Việt nói chung và trong Luyện từ và câu nói riêng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
2
3
4
5