Dòng Nội dung
1
Bồi dưỡng năng lực đọc hiểu văn bản thơ cho học sinh lớp 5 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Chu Thị Thương; Phan Thị Thạch (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
70tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:31)
2
Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản / Nguyễn Chí Hòa

H. : Đại học Quốc gia, 2008
291tr. ; 21cm. 21cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc văn bản tiếng Việt, các kỹ năng giúp lĩnh hội và tổ chức một văn bản
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các văn bản chủ yếu về đổi mới giáo dục đào tạo Đại học và chuyên nghiệp : (1987 - 1990)

H. : Bộ giáo dục và Đào tạo xb., 1991
164tr. ; 27cm. 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cấu trúc văn bản nghệ thuật / IU. M. Lotman,...

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
540tr. ; 21cm. 21cm.

Nghiên cứu nghệ thuật với tư cách ngôn ngữ, khái niệm văn bản, các yếu tố và cấp độ biến thái của văn bản nghệ thuật, kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, văn bản và các cấu trúc văn bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Dạy học đọc hiểu truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu (Ngữ văn 12) theo quan điểm tích hợp : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Vũ Kim Anh ; ThS. Vũ Ngọc Doanh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
59tr. : bảng ; 29cm 29cm

Tìm hiểu những cơ sở lí luận của việc dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương theo quan điểm tích hợp từ đó xây dựng quy trình đọc hiểu tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu