Dòng Nội dung
1
Biện pháp chữa lỗi ngôn ngữ trong bài văn miêu tả của học sinh lớp 5 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thùy Linh; Đỗ Thị Thu Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
54tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:37)
2
Biện pháp giúp học sinh lớp 4, 5 sử dụng tốt so sánh tu từ và nhân hóa tu từ trong văn miêu tả : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Chung Anh ; ThS. Vũ Thị Tuyết (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
71tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu giá trị của các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong văn miêu tả ở Tiểu học và đề xuất các biện pháp giúp học sinh sử dụng biện pháp này khi viết văn miêu tả, tạo hứng thú cho học sinh khi viết văn, góp phần tháo gỡ khó khăn trong dạy và học văn miêu tả

3
Cách liên kết câu trong đoạn văn miêu tả của học sinh lớp 4 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Linh Chi ; ThS. Lê Bá Miên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
48tr. ; 29cm 29cm

Trên cơ sở tìm hiểu cách liên kết câu trong đoạn văn miêu tả của học sinh lớp 4, người viết định hướng mục đích nghiên cứu đề tài này là nâng cao kĩ năng viết và nói mạch lạc, rèn luyện tư duy logic cho học sinh.

4
Dạy học kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Hoàng Thị Bình ; TS. Vũ Thị Tuyết (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
78tr. ; 29cm 29cm

Đề tài nghiên cứu và đề xuất dạy kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm từ đó nâng cao hiệu quả kĩ năng viết cho học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:125)
5
Giáo dục kĩ năng quan sát cho học sinh lớp 5 dân tộc Mông, tỉnh Lào Cai qua văn miêu tả / Nguyễn Ngọc Ngân // Tạp chí Khoa học 2018.-Số 54, tr.115-121
bài báo chỉ ra việc giáo dục kĩ năng quan sát cho học sinh dân tộc Mông qua dạy văn miêu tả là đường dẫn vừa phát triển những năng lực tiềm tàng trong người học, giúp các em biết cách tự học, có năng lực học hợp tác, vừa tạo nên môi trường học tập kiến tạo khơi gợi sự thích thú, đam mê ở các em, cải thiện chất lượng của việc làm văn miêu tả, nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục nói chung và làm cho mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui.