Dòng Nội dung
1
Design an automatic water and food supply machine for poultry using arduino : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Pham Quoc Khanh ; Dr. Le Khac Quynh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
40tr. ; 29cm 29cm

Research and learn about electronic components, electronic circuits, its applications in electronic engineering. Having a certain understanding of programming, programming languages , and programming computer software. Research and learn about Arduino and software used for Arduino. Programming and modeling poultry feed and water automatically using Arduino
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
ASP và kỹ thuật lập trình Web / Trần Ngọc Anh, Trương Thanh Thuỷ, Nguyễn Nguyên Lâm

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004
512tr. ; 20cm. 20cm.

Hướng dẫn phát triển kỹ thuật lập trình web trên chương trình ASP. Phát triển dịch vụ thông tin Internet trên máy chủ (IIS) hoặc các PWS (Personal web server)
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
AutoCAD 2006 instructor : A student guide to complete coverage of AutoCAD’s commands and features / James A. Leach

Boston : McGraw-Hill/ Higher Education, 2006
xxxviii, 1370 p. : ill. ; 28cm 28cm

Giới thiệu Autocad 2006. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2006: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Autocad 2007 instructor : a student guide to complete coverage of autocad’s commands and features / James A. Leach ; [edited by] Suzanne Jeans, Bill Stenquist, Kathleen White

Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies, 2006
xl, 1472p. : ill. ; 28cm. 28cm.

Giới thiệu Autocad 2007. Các kỹ năng đồ hoạ máy tính trong Autocad 2007: Các thao tác khởi động, các lệnh về file. các khái niệm lệnh vẽ. Các lệnh cơ bản. Nhập toạ độ, chỉnh sửa và hiển thị hình ảnh và các kỹ năng đồ hoạ máy tính khác.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
AutoCAD for architecture : for AutoCAD release 10 and 11 / James E. Fuller

Lake Forest, Ill. : Glencoe, 1992
1 v. (various pagings) : ill. ; 28 cm. + 28 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)