Dòng Nội dung
1
<10=Mười> thế kỉ bàn luận về văn chương. Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XX / Tập 1 : Phan Trọng Thưởng, ... (Sưu tầm, tuyển chọn, và giới thiệu)

H. : Giáo dục, 2007
839tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu về những thành tựu lí luận, phê bình văn học của ông cha ta từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20, cụ thể là các bài phân tích, bình luận về các tác phẩm, tác giả, thể loại văn học tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<108=Một trăm linh tám> tác phẩm văn học thế kỷ XX - XXI / Đoàn Tử Huyền (Chủ biên), Đan Phượng (biên soạn)

H. : Nxb.Lao động- Trung tâm văn hóa Đông Tây, 2007
114tr. ; 21cm 21cm

Trình bày những nét chính của tác phẩm về nội dung, nghệ thuật, về tác giả và những vấn đề liên quan đến tác phẩm văn học thế giới đầu thế kỷ XXI
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A Ghost in Love and Other plays : Stage 1 (400 headwords) / Michael Dean; Clare West (Playscripts series editor)

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008
56p. : ill. ; 20cm 20cm

Nằm trong loạt sách của bộ Oxford Bookworm Library, cuốn sách giúp cho người học phát triển vốn từ tiếng Anh và hiểu sâu sắc thêm các tác phẩm văn học Anh với các bài tập kèm theo để hiểu nghĩa, ngữ pháp tiếng Anh qua các câu chuyện sinh động và cuốn hút
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A. Sê Khốp và "Người trong bao"; / Vũ Công Hảo (chủ biên), Lê Huy Bắc, Dương Hà Linh

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
180tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp nhà văn A. Sê Khốp. Nghiên cứu tác phẩm "Người trong bao" và cách tiếp cận tác phẩm
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bạn bè một thuở : Chân dung văn học / Bùi Hiển

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014
247tr. ; 20.5cm 20.5cm

Hồi tưởng những kỉ niệm của tác giả Bùi Hiển với các nhà văn như: Tô Hoài, Chế Lan Viên, Trần Hữu Thung... và bình luận về phong cách văn học của các nhà văn đó
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)