Dòng Nội dung
1
Almanach những nền văn minh thế giới / Hoàng Minh Thảo, Đinh Ngọc Lân, Nguyễn Vinh Phúc,...

H. : Văn hoá Thông tin, 1995
2048tr. : ảnh ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Almanach những nền văn minh thế giới : = Almanach world civilizations / Hoàng Minh Thảo, Đinh Ngọc Lân, Nguyễn Vinh Phúc,...

H. : Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Việt Nam ; Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hoá và khoa học công nghệ, 2018
3037tr. : ảnh màu, bảng, hình vẽ ; 32cm 32cm

Giới thiệu lịch, biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hoá cổ thần bí Đông - Tây. Những nền văn minh nhân loại, di sản văn hoá đất nước, con người và các phong tục kỳ lạ thế giới. Khoa học kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ 21
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
American perspectives : the United States in the modern age / edited by Carl Bode

Washington, D.C. : United States Information Agency, Division for the Study of the United States, 1990
ix, 343 p. : ill. ; 23cm 23cm

Đây là một bộ sưu tập bao gồm 60 bài đọc được đúc kết từ lịch sử văn hoá, văn học, khoa học xã hội nước Mỹ.
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bách khoa chuyện lạ thế giới / Phạm Minh Thảo

H. : Văn hóa thông tin, 2006
698tr. ; 24cm. 24cm.

Những điều bí ẩn xảy ra trong vũ trụ, các nền văn minh thế giới, phong tục kì lạ, thế giới tự nhiên...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các nền văn minh trên đất nước Việt Nam : Trước 1858 / Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đào Tố Uyên

H. : Giáo dục, 1998
75 tr. ; 24 cm 24 cm

Nghiên cứu các nền văn minh trên đất nước Việt Nam từ trước năm 1858
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)