Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thùy Linh ; PGS.TS. Nguyễn Thu Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
105tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học, về phương pháp dạy học trải nghiệm, về đặc điểm của học sinh lớp 4. Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm. Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông phương pháp trải nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)
2
Dạy học phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Hoa ; PGS.TS. Nguyễn Thu Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
102tr. ; 29cm 29cm

Đề xuất các biện pháp để phát triển năng lực viết văn miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4 thông qua phương pháp trải nghiệm và hướng tới việc nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học nói riêng và nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)
3
Đối chiếu hệ thống câu hỏi đọc hiểu của sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 với yêu cầu cần đạt chương trình Ngữ văn 2018 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hiền ; TS. GVC. Lê Thị Lan Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
54tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc đối chiếu hệ thống câu hỏi đọc hiểu của sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 3 với yêu cầu cần đạt theo chương trình Ngữ văn 2018. Tìm ra điểm giống và khác nhau, điểm phát triển và mở rộng giữa hệ thống câu hỏi đọc hiểu SGK Tiếng Việt 3 với yêu cầu cần đạt của chương trình Ngữ văn 2018. Đề xuất hệ thống câu hỏi đọc hiểu một số văn bản mở rộng lớp 3.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
4
Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo) / Nguyễn Tài Cẩn

H., 1995
348tr ; 20,5cm 20,5cm

Giới thiệu về lịch sử ngữ âm tiếng Việt : Lai nguyên của hệ thống phụ âm đầu, lai nguyên của hệ thống vần, các bước đường diễn biến
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình ngữ âm tiếng Việt / Vương Hữu Lễ, Hoàng Dũng

H. : Giáo dục, 1994
179tr ; 20,5cm 20,5cm

Giới thiệu những kiến thức căn bản về ngữ âm học đại cương, bàn về các đề tài liên quan trực tiếp đến chính âm và chữ viết
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)