Dòng Nội dung
1
2
Classical genres and English poetry / William H. Race

London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016
235p. : ill. ; 22cm 22cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cơ sở lý luận văn học. Sách bồi dưỡng giáo viên / Tập 3, Loại thể văn học : Trần Văn Bính, Nguyễn Xuân Nam, Hà Minh Đức

H. : Giáo dục, 1977
147 tr. ; 19 cm 19 cm

Khái niệm chung về thể loại văn học: Thơ, kịch, tiểu thuyết, các thể ký văn học
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Dạy đọc - hiểu truyện cười theo đặc trưng thể loại : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Ngữ văn / Lê Thị Thanh Quý; ThS. Trần Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
72tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)