Dòng Nội dung
1
<50 = Năm mươi> năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995) / Trần Hồng Quân (chủ biên), Phạm Minh Hạc, Trần Chí Đáo... b.s

H. : Giáo dục, 1995
480tr. ; 24cm 24cm

Lịch sử sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam từ năm 1945-1995
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Lành ; Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
145tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu lý luận và thực trạng về đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học; Đề xuất một số biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:69)
3
Biện pháp giáo dục xúc cảm cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi trường mầm non Liên Cơ, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Hoàng Thị Minh Hương ; Hoàng Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
87tr. ; 29cm + 29cm +

Xây dựng và hệ thống hóa lý luận về chủ đề xúc cảm tình cảm ở trẻ mầm non, những kiến thức về tâm lý học giáo dục mầm non có liên quan đến đề tài
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học Gia Khánh B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Ngọc Anh ; TS.GVC. Ngô Thị Trang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
45tr. ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, khảo sát, phân tích thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS lớp 2 tại trường Tiểu học Gia Khánh B huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:29)
5
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Vũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Viện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], 2019
147tr. ; 29cm 29cm

Đánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)