Dòng Nội dung
1
Lịch sử Bộ Nội vụ / B.s.: Chu Văn Thành (ch.b.),...

H. : Chính trị Quốc gia, 2005
434r. : minh họa ; 24cm 24cm

Quá trình hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ từ 8/1945 đến nay. Vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ fqua các thời kì kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thời kì đổi mới hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)