Dòng Nội dung
1
Tập bài giảng Lịch sử thế giới cổ trung đại : Lưu hành nội bộ/ Nguyễn Văn Vinh

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
321tr. ; 29cm 29cm

Khái quát lịch sử một số nước từ thời nguyên thủy đến cổ trung đại
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Tập bài giảng Lịch sử Việt Nam cổ trung đại : Lưu hành nội bộ/ Trần Thị Thu Hà

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
212tr. ; 29cm 29cm

Khái quát lịch sử Việt Nam thời tiền sử; Điểm qua thời kỳ hình thành các nhà nước đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)