Dòng Nội dung
1
Giáo dục kĩ năng làm việc nhóm cho học sinh khuyết tật ngôn ngữ ở tiểu học : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Hòa ; Nguyễn Dục Quang (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
53tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)
2
Quản lý hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ trong môi trường giáo dục hòa nhập ở quận Cầu Giấy, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Khánh Hướng ; Trần Thị Tố Oanh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
109tr. ; 29cm + 29cm +

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học tự kỉ trong môi trường giáo dục hòa nhập ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đạt kết quả tốt hơn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)