Dòng Nội dung
1
Phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Thị Sang ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
105tr. ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm, đề xuất biện pháp phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:49)
2
Success as an introvert for dummies / Joan Pastor

Hoboken : John Wiley & Sons, 2014
xiv, 303 p. : ill. ; 24 cm 24 cm

Giúp bạn xác định điểm mạnh và tăng sự tự tin. Bằng cách học cách giao tiếp thật dễ dàng và có ảnh hưởng hơn, bạn sẽ cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè và trẻ em
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)