Dòng Nội dung
1
Giếng nước, hồ nước và đầm phá trong sinh hoạt đời thường và trong tâm thức dân gian người dân Quảng Bình / Nguyễn Văn Tăng

H. : Văn hoá thông tin, 2014
187tr. ; 21cm 21cm

Tìm hiểu quá trình phát triển và giá trị giếng nước, hồ nước, đầm, phá trong từng vùng quê ở Quảng Bình bằng những điển hình theo từng giai đoạn từ giếng đất, hồ đất, giếng gạch, hồ gạch, giếng đá, hồ đá... những truyền thuyết, những giai thoại và văn nghệ dân gian đang truyền tụng. Giới thiệu một số giếng nước, hồ đầm nổi tiếng trong dân gian ở Quảng Bình...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)