Dòng Nội dung
1
Biomedical ethics / [edited by] Thomas A. Mappes, David DeGrazia

Boston : McGraw - Hill, 2006
xviii, 723tr. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Law & ethics for medical careers / Karen Judson, Sharon Hicks

New York : Glencoe, 1999
x, 262 p. ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Medical ethics : Accounts of ground-breaking cases / Gregory E. Pence

New York : McGraw-Hill, 2010
v (various p.) ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
The elements of bioethics / Gregory E. Pence

Boston : McGraw-Hill, 2007
xiv, 279 p. : phot., tab. ; 22cm 22cm

Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của đạo đức y sinh học. Nghiên cứu về những vấn đề như: trường hợp Terri Schiavo, ngừng lan truyền bệnh Aids, hiến các bộ phận cơ thể, chứng nghiện rượu, nghiên cứu về tâm thần phân liệt, trách nhiệm đối với cái chết...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)