Dòng Nội dung
1
The elements of bioethics / Gregory E. Pence

Boston : McGraw-Hill, 2007
xiv, 279 p. : phot., tab. ; 22cm 22cm

Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của đạo đức y sinh học. Nghiên cứu về những vấn đề như: trường hợp Terri Schiavo, ngừng lan truyền bệnh Aids, hiến các bộ phận cơ thể, chứng nghiện rượu, nghiên cứu về tâm thần phân liệt, trách nhiệm đối với cái chết...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)